Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΕΝ/Α/Μ

AΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                          Ασπρόπυργος 23 - 06 – 2014
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
                                      
Ε Ξ Ε T Α Σ T Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ    Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ   2 0 1 4
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ξ Ε T Α Σ Ε Ω Ν
Ημερομηνία Ωρα Μάθημα Εξαμηνο  
Παρασκευή 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ  
27-Ιουν Ναυπηγία - Ναυτιλιακές Γνώσεις - Ναυτική Τέχνη Α   
    11.30 Καύσιμα - Λιπαντικά  ΣΤ   
  14.00 Ναυπηγία Β  
Δευτέρα 09.00 Ηλεκτρικές Μηχανές Β   
30-Ιουν 11.30 Μηχανική Ρευστών  Δ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ  
  14.00 Στοιχεία Μηχανών Ε  
Τρίτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Δ   
1-Ιουλ 11.30 Αντοχή Υλικών Γ   
  14.00 Μηχανική Ρευστών Ε  
Τετάρτη 09.00 Ατμοστρόβιλοι Δ   
2-Ιουλ 11.30 Χημεία  Α  
    14.00 Ατμοπαραγωγοί  ΣΤ   
Πέμπτη 09.00 Φυσική Γ   
3-Ιουλ 11.30 Πληροφορική Α + Δ (Θεωρία+Εργ.) Α + Δ  
    14.00 Φυσική Α   
  Ηλεκτρονικά  Β  
Παρασκευή 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ  
    ΜΕΚ  Ε  
4-Ιουλ 11.30 Ανθρώπινες Σχέσεις Δ   
    14.00 Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις   ΣΤ   
Δευτέρα 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο  Α  
    11.30 ΜΕΚ  Γ  
7-Ιουλ 14.00 Ηλεκτρικές Μηχανές ΣΤ   
Τρίτη 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.  
8-Ιουλ 11.30 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.  
  14.00 Μηχανική Ρευστών  Δ  ΜΕΤΑΦΕΡ.  
Τετάρτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  ΣΤ   
9-Ιουλ 11.30 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Γ   
  14.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ε  
Πέμπτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Ε   
    Ναυτικά Αγγλικά  Γ   
    11.30 Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων ΣΤ   
10-Ιουλ Ασκήσεις Τεχν. Μηχαν. (Μεταφέροντες) ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ  
    14.00 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Α   
    Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο -Αυτοματισμοί πλοίων Ε   
    Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων Β  
Παρασκευή 09.00 Ηλεκτροτεχνία Α  
    Ναυτικό Δίκαιο - Ασφάλεια Ε   
11-Ιουλ Ναυτικά Αγγλικά  Β  
    11.30 Μεταλλογνωσία Ε   
  Ναυτικές Μηχανές Α  
    Ναυτικές Μηχανές Β  
    Ναυτικά Αγγλικά  Α   Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η προστασία avast! Antivirus είναι ενεργή.


Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΕΝ 2014-2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ   Ε   Ι   Δ   Ι   Κ   Ο   Τ   Η   Τ   Ε   Σ             Α.   Ε.   Ν. 
ΕΙΔΙΚΕΣ     Π Λ Ο Ι Α Ρ Χ     600         Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν  430  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΠΡΟ- ΥΔΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΙΝΟΥΣ- ΗΠΕΙ- ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕ- ΚΥΜΗΣ ΙΟΝΙΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΠΡΟ- ΧΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΕ- ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ     ΣΩΝ ΡΟΥ   ΔΟΝΙΑΣ   ΝΗΣΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ &ΕΠΑΛ Β(2ο &4ο) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  32 12 12 12 46 28 56 14 28 240 36 24 46 66 172 412
40% ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ 10% επιπλέον 4 2 2 2 5 3 6 2 3 29 4 3 5 7 19 48
 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον  1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 2 1 2 2 7 18
  ΕΣΠΕΡΙΝΑ  (1% ΕΠΙΠΛΕΟΝ)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΤΕΕ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) 25% ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  16 6 6 6 23 14 28 7 14 120 18 12 23 33 86 206
   
20%   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ 10% επιπλέον 2 1 1 1 3 2 3 1 2 16 2 2 3 4 11 27
   
     ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
                                   
    ΕΣΠΕΡΙΝΑ                                                                                  (1% ΕΠΙΠΛΕΟΝ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
ΜΕΣΩ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ  ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ    ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)  20% ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  16 6 6 6 23 14 28 7 14 120 18 12 23 33 86 206
20%   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ 10% επιπλέον 2 1 1 1 3 2 3 1 2 16 2 2 3 4 11 27
     ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α 7%) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  6 2 2 2 8 5 10 2 5 42 6 4 8 12 30 72
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ 10% επιπλέον 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 2 5 14
7%  ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΕ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΑΥΤ.ΤΟΜΕΑ (3%) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  2 1 1 1 3 2 4 1 2 18 3 2 3 5 13 31
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ 10% επιπλέον 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
3%    ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΤΕΕ  ΤΟΜΕΩΝ  ΝΑΥΤ.ΤΟΜΕΑ 10%) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  8 3 3 3 12 7 14 3 7 60 9 6 12 17 43 103
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ κλπ 10% επιπλέον 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 1 1 2 2 6 17
10%    ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% επιπλέον  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ 99 45 45 45 140 88 165 49 88 764 110 78 139 194 521 1285Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η προστασία avast! Antivirus είναι ενεργή.