Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Π.Δ.141-2014

Νομοθετική ρύθμιση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας ανοίγει την πόρτα στην ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση μέσω της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των  ΝΕΚΕ που ακόμα δεν εχουν ιδρυθεί!

Ένα πάγιο αίτημα των φορέων της Ναυτιλιακής Κοινότητας περί της προσαρμογής των προϋποθέσεων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υλοποιείται, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα αντικαθιστά, 16 χρόνια μετά, το Προεδρικό Διάταγμα 243/98 επικαιροποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στις απαιτήσεις των πλοιοκτητών.
Συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 141/ 2014 με τίτλο «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα  υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998» καθορίζει ότι η θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου και κατηγορίας, η οποία πραγματοποιείται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ και καταβληθουν βέβαια οι αντίστοιχες εισφορές. Ως βασική προϋπόθεση, παράλληλα, θέτει τα πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας ή το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ συγχρόνως, στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.). 
Επιπλέον, με το Προεδρικό Διάταγμα 141/ 2014, μεταξύ άλλων, καθιερώνονται: 
- Δύο νέες ειδικότητες α) Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού και β) Ηλεκτροτεχνιτών, ενώ προβλέπονται επαρκείς μεταβατικές διατάξεις για τους υπάρχοντες Ηλεκτρολόγους Ε.Ν.
- Δύο νέες ειδικότητες α) Ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος και β) Ειδικευμένου ναυτικού μηχανής (ενσωματώνονται στα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας κατώτερου προσωπικού καταστρώματος  - μηχανής αντιστοίχως). 
- Η ανά πενταετία θεώρηση των πιστοποιητικών Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.).
- Νέος τύπος πιστοποιητικών ασφάλειας δεξαμενοπλοίων και επιβατηγών πλοίων. 
- Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Γ΄ τάξης Ε.Ν. (μη προαγωγικοί), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και  Μηχανικούς Β΄ τάξης Ε.Ν.
- Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Β΄ τάξης Ε.Ν. (προέλευσης Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού - ΛΕΝ), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν.
Κεντρικό στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αποτελεί  η παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς αποφοίτους της ιδιωτικής  ναυτικής εκπαίδευσης (ΝΕΚΕ), με αποτέλεσμα τη μαζική "παραγωγή" αμφιβόλου προέλευσης και εκπαίδευσης αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που θα οδηγήσει τους  'Ελληνες ναυτικούς στην ανεργία και θα εχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλαδή τη συρρίκνωση των αποδοχών τους ώστε τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών να αυξηθούν ακόμα περισσότερο εις βάρος της ασφάλειας και των εργαζομένων.
Οι συνέπειες αυτου του εγχειρήματος δεν θα αργήσουν να φανούν.
Για αλλη μια φορά η πολιτικη ηγεσία αντι να επενδύσει στην ποιοτική εκπαίδευση, επενδύει στη μαζική και υποβαθμισμένη εκπαίδευση ώστε να ικανοποιηθούν οι ημέτεροι.
Ας την κρίνουν οι νέοι της πατρίδας μας και ας πάρουν επιτέλους το μελλον στα χέρια τους .
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΕΝ/Α/Μ

AΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                          Ασπρόπυργος 23 - 06 – 2014
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
                                      
Ε Ξ Ε T Α Σ T Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ    Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ   2 0 1 4
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ξ Ε T Α Σ Ε Ω Ν
Ημερομηνία Ωρα Μάθημα Εξαμηνο
Παρασκευή 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
27-Ιουν Ναυπηγία - Ναυτιλιακές Γνώσεις - Ναυτική Τέχνη Α 
11.30 Καύσιμα - Λιπαντικά  ΣΤ 
14.00 Ναυπηγία Β
Δευτέρα 09.00 Ηλεκτρικές Μηχανές Β 
30-Ιουν 11.30 Μηχανική Ρευστών  Δ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
14.00 Στοιχεία Μηχανών Ε
Τρίτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Δ 
1-Ιουλ 11.30 Αντοχή Υλικών Γ 
14.00 Μηχανική Ρευστών Ε
Τετάρτη 09.00 Ατμοστρόβιλοι Δ 
2-Ιουλ 11.30 Χημεία  Α
14.00 Ατμοπαραγωγοί  ΣΤ 
Πέμπτη 09.00 Φυσική Γ 
3-Ιουλ 11.30 Πληροφορική Α + Δ (Θεωρία+Εργ.) Α + Δ
14.00 Φυσική Α 
Ηλεκτρονικά  Β
Παρασκευή 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
ΜΕΚ  Ε
4-Ιουλ 11.30 Ανθρώπινες Σχέσεις Δ 
14.00 Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις   ΣΤ 
Δευτέρα 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο  Α
11.30 ΜΕΚ  Γ
7-Ιουλ 14.00 Ηλεκτρικές Μηχανές ΣΤ 
Τρίτη 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
8-Ιουλ 11.30 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
14.00 Μηχανική Ρευστών  Δ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
Τετάρτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  ΣΤ 
9-Ιουλ 11.30 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Γ 
14.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ε
Πέμπτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Ε 
Ναυτικά Αγγλικά  Γ 
11.30 Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων ΣΤ 
10-Ιουλ Ασκήσεις Τεχν. Μηχαν. (Μεταφέροντες) ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
14.00 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Α 
Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο -Αυτοματισμοί πλοίων Ε 
Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων Β
Παρασκευή 09.00 Ηλεκτροτεχνία Α
Ναυτικό Δίκαιο - Ασφάλεια Ε 
11-Ιουλ Ναυτικά Αγγλικά  Β
11.30 Μεταλλογνωσία Ε 
Ναυτικές Μηχανές Α
Ναυτικές Μηχανές Β
Ναυτικά Αγγλικά  Α 

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Κατ'εξαίρεση ναυτολογηση
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ              
                                                                                                                                                                                                                                                                        ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΠ-890
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 (β) του άρθρου 20 του Ν.2638/1998 ≪Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις≫, (ΦΕΚ 204 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 225 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) και το άρθρο 22 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α) ≪Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις≫.
β) Του Π.Δ 251/1999 ≪Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού≫, (ΦΕΚ 206 Α).
γ) Του Ν. 4150/2013 ≪Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις≫ (ΦΕΚ Α102)
δ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 ≪Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών≫ (ΦΕΚ 141 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/12 (ΦΕΚ 149 Α)
ε) Του Π.Δ. 86/2012 ≪Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών≫ (ΦΕΚ 141 Α).
στ)ΤιςΥ.Α αριθμ. πρωτ. Μ3615/02/13/20-06-2013 και Μ 3615/03/13/13-12-2013.
2. Την ανάγκη παροχής θέσεων επί πλοίου εκπαίδευσης για ναυτολόγηση σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΕΝ και σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για την εκτέλεση του Α΄ και Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
2. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώ-
ματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις εισφορών που ισχύουν για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία.
Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί Έλληνας αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η ναυτολόγηση εφόσον διασφαλίζεται η επικοινωνία του σπουδαστή/στριας με τον αρμόδιο για την εκπαίδευση αξιωματικό Εμπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα.
Στη περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/στρια πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
2. Η ανωτέρω θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος πραγματοποιείται σε πλοία όλων των κατηγοριών (εκτός των πλοίων τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.), για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος και σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW (612 HP), για την ειδικότητα του σπουδαστή μηχανής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 251/1999.
3. Σε ότι αφορά τη ναυτολόγηση, το πρόγραμμα εκπαίδευσης επί πλοίου καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 251/1999.
4. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζονται οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3 καθ’ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
5. Για τη χορήγηση του αντίστοιχου Εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (ΚΕΠ 1 ή ΚΕΠ 2) από το Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ Β΄, ο υπό ναυτολόγηση σπουδαστής,προσκομίζει βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Α, όπου θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις των παραγρ. 1,2,3,4 της παρούσης.
6.α. Κατά την απόλυσή τους οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται από τον Πλοίαρχο με πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας, (υπόδειγμα Β).
6.β. Αμέσως μετά την απόλυσή του ο σπουδαστής/στρια οφείλει με αίτησή του
(υπόδειγμα Γ) να υποβάλει σε λιμενική αρχή το παραπάνω πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας προς θεώρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.γ. Αντίγραφο του θεωρημένου πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας κατατίθεται στην ΑΕΝ φοίτησης για την απόδειξη της θαλάσσιας υπηρεσίας.
7. Το πιστοποιητικό της παραγράφου 6α. ειδικά όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην ΑΕΝ φοίτηση, μπορεί να αντικατασταθεί από βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης, ημερομηνίες πρόσληψης και απόλυσης, και η ειδικότητα με την οποία είχε ναυτολογηθεί ο εκπαιδευόμενος.
8.Οι 1(στ) σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014


Αλλαγές στη ναυτική εκπαίδευση μελετά το υπουργείο Ναυτιλίας

Είναι στις άμεσες προτεραιότητες – Προς συζήτηση και οι ιδιωτικές σχολές

Από τις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για το 2014 θεωρείται ο τομέας της ναυτικής εκπαίδευσης και στόχος είναι ο αρμόδιος υπουργός κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης την άνοιξη να παρουσιάσει το πλήρες σχέδιο αδιαμόρφωσης. Την ίδια στιγμή, όπως λένε στο υπουργείο, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στα καράβια για έλληνες αξιωματικούς και για το επάγγελμα του ναυτικού δείχνουν ενδιαφέρον άνθρωποι με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως πτυχία ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα θα συγκληθεί το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης προκειμένου να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί και να εξεταστούν προτάσεις για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στους ναυτικούς. Παράλληλα θα ξεκινήσει ο υπουργός και σχετικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς. Οι αλλαγές αυτές, όπως λένε στην Ακτή Βασιλειάδη, είναι συνέχεια των αποφάσεων του υπουργού για τα εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών και την εξίσωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, παλαιότερα, σε ερώτηση από «Το Βήμα» είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 να λειτουργήσουν οι ιδιωτικές σχολές Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ). Είχε προσθέσει ότι το θέμα για αυτόν είναι ανοικτό προς διαβούλευση και δεν είναι αντίθετος ως προς τη δημιουργία τους εφόσον δημιουργηθεί μια ενιαία κρατική αρχή μέσω της οποίας θα γίνεται πιστοποίηση της εκπαίδευσης και των γνώσεων, δηλαδή θα ορίζει τις εξετάσεις και θα χορηγεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Μάλιστα επεσήμανε πως οι απόψεις που έχει για το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης κρατούν από την εποχή που είχε διατελέσει τομεάρχης Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι για την ίδρυση ιδιωτικών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον παράγοντες της ναυτιλίας και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας θα ζητηθεί στο πλαίσιο της κινητικότητας να απασχοληθούν καθηγητές στις σχολές κυρίως στα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας και για τεχνικά θέματα

Εκτενής διάλογος και ποιοτική αναβάθμιση

Στον τομέα της αναδιάρθρωσης στο υπουργείο Ναυτιλίας σημειώνουν ότι «είναι συνεχής η διερεύνηση των στοιχείων εκείνων που καταδεικνύουν το κατά πόσον η ναυτική εκπαίδευση είναι προσαρμοσμένη στις προκλήσεις των διαρκών εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλία».

Και επισημαίνουν πως «υπό την έννοια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτενής διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για να καθορισθεί η αναγκαιότητα καθώς και το εύρος των παρεμβάσεων του υπουργείου Ναυτιλίας στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει σήμερα τη ναυτική εκπαίδευση ώστε με στοχευμένες πρωτοβουλίες να υλοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ανταποκρίνεται σε μια σύγχρονη ποιοτική ναυτική εκπαίδευση».

Λένε ακόμη πως στόχος είναι «η κατάρτιση ποιοτικά υψηλής στάθμης αξιωματικών, οι οποίοι θα συνδυάζουν τη γνώση της συνεχώς αναπτυσσόμενης τεχνολογίας στα πλοία με την διατήρηση της παραδοσιακής ναυτοσύνης των ελλήνων αποτελώντας έτσι έναν υψηλής αξίας ποιοτικό πολλαπλασιαστή, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητος, της ελληνικής ναυτιλίας, στο διεθνές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται».

Έτσι, συμπληρώνουν, θεωρείται αναγκαία «η ενίσχυση όσο και η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης ώστε να συμβάλλει στη παραγωγή αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού σε αριθμό ανάλογο προς τις ανάγκες του εμπορικού στόλου και σε επίπέδο κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού».

Υποδομές

Πολλά έχουν ειπωθεί επιπροσθέτως για την κατάσταση των κτιριακών υποδομών των σχολών. Όπως επισημαίνεται και από το υπουργείο με την παρέλευση δεκαετιών από την ανέγερση των κτιρίων ορισμένων Ακαδημιών σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη, λόγω της φύσης τους, χωροθέτησή τους δίπλα στη θάλασσα δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει ήδη δηλώσει ότι έχει δεσμεύσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την αναδιαμόρφωση κτιρίων που στεγάζονται δυο Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και αναζητείται τρόπος να συνεισφέρουν οι εφοπλιστές και σε ανάλογη ανακαίνιση περισσότερων σχολών.

Εκτός αυτών στον προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) για το 2014 έχει δεσμευτεί ποσό 800.000 ευρώ για επεμβάσεις στα κτίρια ενώ διερευνάται η δυνατότητα ένταξης στο νέο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης μέσω των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) παρεμβάσεων στις κτηριακές υποδομές ορισμένων ΑΕΝ. Προτεραιότητα έχει δοθεί στην αναβάθμιση κτιριακών υποδομών των ΑΕΝ Μακεδονίας, Σύρου και Ιονίων Νήσων.