Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Η «Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση» προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας

 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και ενεργειών για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιλύει καίρια ζητήματα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στις Α.Ε.Ν και τα Κ.Ε.ΣΕ.Ν. Τα προβλήματα αφορούν σε οργανωτικά κενά, λόγω της μείωσης κατά 70% των οργανικών θέσεων την περίοδο 2009-2015, κενά όπως η έλλειψη Διευθυντών και βοηθών Διευθυντών Σπουδών στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν και η διαδικασία ορισμού  Διευθυντών Σπουδών στις Α.Ε.Ν.

Ταυτόχρονα, διευθετείται ένα κρίσιμο θέμα για τη Ναυτική  Εκπαίδευση, το οποίο αφορά στο διδακτικό προσωπικό με ναυτική εμπειρία. Συγκεκριμένα, το θέμα που είχε προκύψει αναφορικά με την περικοπή των συντάξεων των συνταξιούχων ναυτικών που εργάζονται ως ωρομίσθιοι καθηγητές των Ναυτικών Σχολών διευθετείται με τρόπο που περιγράφεται στην απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &  Κοινωνικής Αλληλεγγύης  σε σχετικό ερώτημα του Υ.Ν.Α.Ν.Π.. Με βάση την απάντηση του ΥΠ.Ε.Κ.Α.A., οι συνταξιούχοι Πλοίαρχοι – Μηχανικοί Ε.Ν. που απασχολούνται για έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες των Δημοσίων Σχολών Ε.Ν. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι οι συνταξιούχοι ναυτοδάσκαλοι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, που δεν μπορούν να καλυφθούν  από εν ενεργεία Πλοιάρχους και Μηχανικούς και γι’ αυτό το λόγο η έκτακτη απασχόλησή τους εξυπηρετεί λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Οι παραπάνω ενέργειες επιτρέπουν τη μόνιμη επίλυση κρίσιμων λειτουργικών ζητημάτων της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και εντάσσονται στις προτεραιότητες του ΥΝΑΝΠ για την ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και των υποδομών της.

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού

 

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώνει την ναυτιλιακή κοινότητα ότι δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Β΄ 3130/29-09-2016), η Υπουργική Απόφαση για τη δημιουργία του Ειδικού τμήματος Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. στο οποίο θα φοιτούν κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως ισχύει κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) και κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και ΙΕΚ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά στο Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232) όπως ισχύει, προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. μετά την εκτέλεση της προβλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας.

Το Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εντός του προσεχούς διαστήματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι προϋποθέσεις εγγραφής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ (www.hcg.gr).

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Κατάθεση δικαιολογητικών πτυχιουχων ΑΕΙ για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού

Κατάθεση δικαιολογητικών από κατόχους πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού, ή Μηχανικού Οχημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), υποψηφίους για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού

 

1.       Η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης των Ναυτικών ενημερώνει τους ενδιαφερομένους αποφοίτους ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας  που επιθυμούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα  για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν., ότι από την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 θα μπορούν να κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις με τους συνοδευτικούς φακέλους δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Διεύθυνσης (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Ισόγειο κτηρίου ΥΝΑΝΠ-Γραφείο 3).  Η σχετική δυνατότητα παρέχεται μετά από την τροποποίηση του Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232) με το Π.Δ. 54/2016 (Α΄ 88) και την πρόσφατη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Β΄ 2682/29-08-2016) της Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Αντιστοιχίας των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/Μηχανικών.

2.       Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Αντιστοιχίας, για κατοχύρωση δικαιώματος υποψηφίου προς απόκτηση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. από απόφοιτους ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα), θα προηγείται της υποχρεωτικής 12μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας κατευθυνόμενης εκπαίδευσης [βλ. άρθρο 34 του Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Γραφείο Σταδιοδρομίας ΑΕΝ

Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το γραφείο Σταδιοδρομίας με σκοπό τη διευκόλυνση ναυτολόγησης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού(Α.Ε.Ν) ωστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τα απαιτούμενα Εκπαιδευτικά ταξίδια. Ακολουθήστε τον συνδεσμο http://hmcouat.hcg.gr/ και αξιολογήστε αυτη την προσπάθεια .

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

«Προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι»

Εκδήλωση

«Προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι»

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφόρος Συγγρού 387 Παλαιό Φάληρο

Πρόγραμμα

16:30 – 17:00      Προσέλευση

17:00 – 17:20      Χαιρετισμοί

Θοδωρής Δρίτσας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ιωάννης Θεοτοκάς, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Πρόεδρος, Ίδρυμα Ευγενίδου

17:20 – 17:3   Έναρξη Εκδήλωσης  «Προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι» (Σύντομη   παρουσίαση τεχνικών λεπτομερειών)

17:30 – 19:00      Ενότητα 1: «Προετοιμάζομαι για το Α΄ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό ταξίδι» (Διαδικασία ναυτολόγησης – εμπειρίες – προκλήσεις)

Συντονισμός: Λάμπρος Καραγεώργος, Ναυτιλιακός Συντάκτης, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ομιλητές:

17:30 – 17:40      Νείλος Κωτσιόπουλος, Σπουδαστής ΑΕΝ Πλοιάρχων Ασπροπύργου - 10’

17:40 – 17:50      Μιχαήλ Μπόφος, Σπουδαστής ΑΕΝ Μηχανικών Ασπροπύργου – 10’.

17:50 – 18:00      Γιάννης Πλατσιδάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Anangel Maritime Services Inc.  – Πρόεδρος Intercargo - 10’.

18:00 – 18:10      Μιχάλης Σακέλλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας – Διευθύνων Σύμβουλος Blue Star Ferries10’.

18:10 – 18:20      Ιωάννης Ψούλης, Πλοίαρχος Α’ Τάξης Ε.Ν.  10’.

18:20 - 18:30       Χαράλαμπος Συλιβάνης, Μηχανικός Α’ Τάξης Ε.Ν.   10’.

18:30 – 18:40      Πλωτάρχης Λ.Σ. Αστερής Κωνσταντίνος - Παρουσίαση Γραφείου Σταδιοδρομίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών – 10.

18:40  – 19:00     Συζητήσεις – Ερωτήσεις

19:00 – 19:15      Διάλειμμα

 

19:15 – 20:30      Ενότητα 2: «Γυναίκες και ναυτική εκπαίδευση»

Συντονισμός: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Καλλιπολίτου Βενετία, Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ναυτικών.

Συμμετοχή: Ασπασία Μουέ, Καθηγήτρια ΑΕΝ Ασπροπύργου.  

Ομιλητές:

19:15 – 19:25      Φιλίππα Μαραβέλια, Σπουδάστρια ΑΕΝ Πλοιάρχων Σύρου -10’.

19:25 – 19:35      Καλλιρόη Σάμπαλου και Χριστίνα Κορναράκη, Σπουδάστριες ΑΕΝ Μηχανικών Ασπροπύργου - 10’.

19:35 – 19:45      Λασκαρίνα Καρασταμάτη, Πρόεδρος Eletson Holding - 10’.

19:45 – 19:55      Βαρβάρα Βασιλοπούλου, Πλοίαρχος Α’ Τάξης Ε.Ν. - 10’.

19:55 – 20:05      Ειρήνη Ζεμαδάνη, Μηχανικός Γ’ Τάξης Ε.Ν.- 10’.

20:05 – 20:30      Συζήτηση – Ερωτήσεις

 

**Θα δοθεί η δυνατότητα σύντομων (3’) παρεμβάσεων σε σπουδαστές/σπουδάστριες ΑΕΝ.

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

κυα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΟΑΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ Η AΔΑ:632Α4653ΠΩ-ΒΒ0
 «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου εισιτηρίου μετακίνησης στους σπουδαστές της ΑΕΝ/Ασπροπύργου».
 
Αρ. ΦΕΚ 2936
Τεύχος ΦΕΚ (Β) - Τεύχος Δεύτερο
Έτος ΦΕΚ 2015
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΕΔΩ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/632%CE%914653%CE%A0%CE%A9-%CE%92%CE%920

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥΕΝ

 
     

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΟΥΕΝ)

 

Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 48ΩΡΗΣ και 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 2 και 3 Νοεμβρίου 2015

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ-ΚΕΑΝ

 

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) απειλείται από την κυβέρνηση, η οποία καθ΄υπόδειξην των δανειστών προχωρά αδίστακτα στην κατάργηση του  ιστορικά πρώτου ασφαλιστικού φορέα της χώρας και του δεύτερου παγκοσμίως (ιδρύθηκε το1861), επιδεικνύοντας όχι μόνο ιστορική ασέβεια για τον προπομπό των κοινωνικών ασφαλίσεων στη χώρα μας, αλλά πρωτίστως πλήρη αδιαφορία και ασυνειδησία απέναντι στον έλληνα ναυτικό και την οικογένεια του.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά-μνημονιακά σχέδια την 1/1/2016 το ΝΑΤ χάνει τη διοικητική του αυτοτέλεια και ενσωματώνεται στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα, χάνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να επιτελέσει το κοινωνικό του έργο και να υπηρετήσει τον απόμαχο ναυτικό.

Και όλα αυτά ενώ οι εργαζόμενοι στο ΝΑΤ υπό διαλυτικές μνημονιακές συνθήκες (έλλειψη προσωπικού και υποδομών, εργασιακής ανασφάλειας, περιορισμένων εσόδων λόγω υψηλής ανεργίας κ.α.) καθημερινά αγωνίζονται άοκνα και αταλάντευτα για την επιβίωση του Ταμείου. Ενώ οι πλοηγοί, τα πληρώματα της Πλοηγικής Υπηρεσίας και οι ναυτοδάσκαλοι των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού κινδυνεύουν, όπως και οι υπόλοιποι ναυτικοί, να χάσουν τα κεκτημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τους.

Υπό αυτές τις συνθήκες το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΥΕΝ) αποφάσισε και προκηρύσσει:

-          48ωρη απεργία στις 2 και 3 Νοέμβρη 2015 για τους υπαλλήλους του ΝΑΤ, τους υπαλλήλους της Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πλοηγούς και Πληρώματα (η οποία συγκεκριμένα για την Πλοηγική Υπηρεσία θα διαρκέσει από τις 06.00π.μ.  της 2ας  Νοεμβρίου έως τις 06.00π.μ. της 4ης Νοεμβρίου 2015), καθώς και

-          24ωρη απεργία στις 3 Νοέμβρη 2015 για το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των εποπτευόμενων φορέων του.

Η ΠΟΥΕΝ καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην απεργία και τις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται από κοινού με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) και συγκεκριμένα καλεί:

 

-          τη Δευτέρα 2-11-2015 και ώρα 11:00 π.μ, τους συναδέλφους υπαλλήλους του ΝΑΤ, τους Πλοηγούς, τα Πληρώματα της Πλοηγικής Υπηρεσίας και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των πρωτοβάθμιων σωματίων της Ομοσπονδίας μας  στη συγκέντρωση στον Άγιο Διονύσιο (μέσα στο λιμάνι) και στην εν συνεχεία πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και

-          την Τρίτη 3-11-2015 στις 11:00 π.μ. όλους του συναδέλφους υπαλλήλους του ΝΑΤ, τους Πλοηγούς, τα Πληρώματα της Πλοηγικής Υπηρεσίας και όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων στη συγκέντρωση έξω από το κτίριο του ΝΑΤ.

 

Η ΠΟΥΕΝ  ενώνει  τη  φωνή  της  με  το  σύνολο των εν ενεργεία και απόμαχων ναυτικών  και  καλεί όλα τα μέλη της να συνταχθούν  μαζικά  και  δυναμικά στον αγώνα για τη διάσωση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου από τη μνημονιακή λαίλαπα.


Όλοι μαζί φωνάζουμε ΟΧΙ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ-ΚΕΑΝ

Για το ΔΣ

                                                                                        Η Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                   Ζωή Πεντότη                                                     Τρύφωνας Γρυπαίος