Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Βουλιάζουν τις δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/10/2014
Καθηγητές: βουλιάζουν τις δημόσιες σχολές ΕΝ
Σε απαξίωση οδηγούνται οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού με τις μεθοδεύσεις, που γίνονται για την δημιουργία Ιδιωτικών Σχολών καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Όπως αποκάλυψε το Pireas2day.gr (για να διαβάσετε την σχετική ανάρτηση πατήστε εδώ) το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έθεσε σε διαβούλευση- εξπρές διάρκειας μόλις 5 ημερών, από τις οποίες οι δύο ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο, τρία κρίσιμα νομοθετήματα (ένα Προεδρικό Διάταγμα και δύο Υπουργικές Αποφάσεις) για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικών σχολών.

«Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης για το ναυτικό επάγγελμα, όταν εντέχνως δεν υποστηρίζεται και άρα απαξιώνεται η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, αυτή μοιραία οδηγείται εν είδει δώρου στα ιδιωτικά συμφέροντα και με έτοιμο το πελατολόγιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΔΝΕ).

Ειδικότερα, η ΠΕΕΔΝΕ  σημειώνει ότι «διαχρονικά, πολιτικές ηγεσίες και διάφοροι περιφερόμενοι εντός και εκτός του ΥΝΑ, υπηρεσιακοί, και όχι μόνο, «παράγοντες» της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και κατά τα άλλα ημέτεροι, είχαν φροντίσει και εξακολουθούν να φροντίζουν: α) για την δημιουργία ενός ασφυκτικού και υπό κατάρρευση πλαισίου λειτουργίας για την Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση  και για όλες τις Σχολές της και β) παράλληλα για την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την σταδιακή και εν συνεχεία πλήρη ιδιωτικοποίησή της διαμέσου των ΝΕΚΕ» Και οι καθηγητές καταγράφουν τα εξής:

Η μέθοδος είναι απλή. Φροντίζουν ώστε να δημιουργούνται βασικές ελλείψεις σε Εκπαιδευτικό, Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό καθώς επίσης και στις υλικοτεχνικές υποδομές σε όλες τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΕΝ). Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν:
1.    Το ΠΔ 103/2014 (Οργανισμός ΥΝΑ) όπου με την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργών (Αναπληρωτή Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Αιγαίου) περικόπηκαν (δηλαδή κοινώς κουρεύτηκαν) κατά ποσοστό 66% (και πλέον σε ορισμένες Σχολές) οι οργανικές θέσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), Μόνιμου και ΙΔΑΧ όλων των Σχολών της ΔΝΕ. Όλες οι Δημόσιες Σχολές ΕΝ, δηλαδή οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), οι Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ) αδυνατούν να λειτουργήσουν χωρίς την έγκαιρη πρόσληψη Ωρομίσθιου ΕΠ πριν την έναρξη του κάθε Εκπαιδευτικού Έτους.
2.    Η ακύρωση διαγωνισμών προμήθειας και ανανέωσης εργαστηριακού εξοπλισμού των Σχολών.

«Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης για το ναυτικό επάγγελμα, όταν εντέχνως δεν υποστηρίζεται και άρα απαξιώνεται η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, αυτή μοιραία οδηγείται εν είδει δώρου στα ιδιωτικά συμφέροντα και με έτοιμο το πελατολόγιο», σημειώνει η ΠΕΕΔΝΕ. Και σημειώνει τα εξής:

Προς αυτήν την κατεύθυνση, και σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «για την κατάρτιση από τις υπηρεσίες του υπουργείου των απαραίτητων κανονιστικών πράξεων για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, που έχουν σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ναυτικής εκπαίδευσης που παρέχονται στη χώρα»,  κινείται:
1.    Το ΠΔ 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998». Όπου μεταξύ των άλλων και δια μαγείας με την παρεμβολή ενός «ή» διαζευκτικού στα σχετικά εδάφια του εν λόγω ΠΔ εξισώνονται διαμέσου της έννοιας των «ειδικών προσόντων» πτυχία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετούς ή και τεταρτοετούς φοιτήσεως) με τα πτυχία που θα χορηγούν οι ιδιωτικές σχολές ΝΕΚΕ! (βλέπε ενδεικτικά: «ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ, Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, Αξιωματικοί μηχανής, Άρθρο 11, Δίπλωμα μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/2), 1. Ειδικά προσόντα. α) Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν., με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW και β) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε., γ) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε., 2. Δικαιώματα υπηρεσίας, Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.»).
2.    Και η πρόσφατη ανακοίνωση (22-10-2014) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ)/ΥΝΑ «Περί Δημόσιας διαβούλευσης επί προσχεδίων κανονιστικών πράξεων ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης» προκειμένου κατά τα άλλα «να εκσυγχρονιστεί το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, με την πιλοτική αναγνώριση εκπαιδεύσεων σύντομης διάρκειας που παρέχονται από ιδιωτικές σχολές». Όμως αναρωτιέται κανείς για τον μικρό χρόνο διάρκειας της διαβούλευσης, πέντε ημέρες; Ημερολογιακές ή εργάσιμες; Προς τι η βιασύνη; Τελειώνει ο χρόνος;

«Σήμερα και λίγο πριν την πιλοτική αναγνώριση εκπαιδεύσεων σύντομης διάρκειας (ολίγων ημερών) και που παρέχονται από ιδιωτικές σχολές, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, η ταρίφα ανέρχεται  σε 1500 €/εκπαιδευόμενο, ενώ η φοίτηση στα Ειδικά Τμήματα Ναυτικής Εκπαίδευσης των Δημόσιων Σχολών ΕΝ παρέχεται δωρεάν. Μπορούμε να φανταστούμε το ύψος των διδάκτρων όταν θα λειτουργήσουν ΝΕΚΕ ισότιμες των ΑΕΝ και ΝΕΚΕ ισότιμες των ΚΕΣΕΝ, δηλαδή όταν θα αναγνωριστούν εκπαιδεύσεις μακράς διάρκειας στις ιδιωτικές σχολές.
Συμπέρασμα: εάν η μέθοδος απαξίωσης της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης πιλοτικά αποδώσει τα αναμενόμενα, έπεται η συνέχεια της πλήρους ιδιωτικοποίησής της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΝΕΚΕ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΑΕΝ) ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΟΧΙ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Π.Δ.141-2014

Νομοθετική ρύθμιση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας ανοίγει την πόρτα στην ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση μέσω της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των  ΝΕΚΕ που ακόμα δεν εχουν ιδρυθεί!

Ένα πάγιο αίτημα των φορέων της Ναυτιλιακής Κοινότητας περί της προσαρμογής των προϋποθέσεων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υλοποιείται, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το νέο Προεδρικό Διάταγμα αντικαθιστά, 16 χρόνια μετά, το Προεδρικό Διάταγμα 243/98 επικαιροποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στις απαιτήσεις των πλοιοκτητών.
Συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 141/ 2014 με τίτλο «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα  υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998» καθορίζει ότι η θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου και κατηγορίας, η οποία πραγματοποιείται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ και καταβληθουν βέβαια οι αντίστοιχες εισφορές. Ως βασική προϋπόθεση, παράλληλα, θέτει τα πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας ή το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ συγχρόνως, στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.). 
Επιπλέον, με το Προεδρικό Διάταγμα 141/ 2014, μεταξύ άλλων, καθιερώνονται: 
- Δύο νέες ειδικότητες α) Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού και β) Ηλεκτροτεχνιτών, ενώ προβλέπονται επαρκείς μεταβατικές διατάξεις για τους υπάρχοντες Ηλεκτρολόγους Ε.Ν.
- Δύο νέες ειδικότητες α) Ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος και β) Ειδικευμένου ναυτικού μηχανής (ενσωματώνονται στα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας κατώτερου προσωπικού καταστρώματος  - μηχανής αντιστοίχως). 
- Η ανά πενταετία θεώρηση των πιστοποιητικών Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.).
- Νέος τύπος πιστοποιητικών ασφάλειας δεξαμενοπλοίων και επιβατηγών πλοίων. 
- Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Γ΄ τάξης Ε.Ν. (μη προαγωγικοί), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και  Μηχανικούς Β΄ τάξης Ε.Ν.
- Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Β΄ τάξης Ε.Ν. (προέλευσης Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού - ΛΕΝ), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν.
Κεντρικό στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αποτελεί  η παραχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς αποφοίτους της ιδιωτικής  ναυτικής εκπαίδευσης (ΝΕΚΕ), με αποτέλεσμα τη μαζική "παραγωγή" αμφιβόλου προέλευσης και εκπαίδευσης αξιωματικών εμπορικού ναυτικού που θα οδηγήσει τους  'Ελληνες ναυτικούς στην ανεργία και θα εχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλαδή τη συρρίκνωση των αποδοχών τους ώστε τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών να αυξηθούν ακόμα περισσότερο εις βάρος της ασφάλειας και των εργαζομένων.
Οι συνέπειες αυτου του εγχειρήματος δεν θα αργήσουν να φανούν.
Για αλλη μια φορά η πολιτικη ηγεσία αντι να επενδύσει στην ποιοτική εκπαίδευση, επενδύει στη μαζική και υποβαθμισμένη εκπαίδευση ώστε να ικανοποιηθούν οι ημέτεροι.
Ας την κρίνουν οι νέοι της πατρίδας μας και ας πάρουν επιτέλους το μελλον στα χέρια τους .
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΕΝ/Α/Μ

AΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                                                          Ασπρόπυργος 23 - 06 – 2014
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
                                      
Ε Ξ Ε T Α Σ T Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ    Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ   2 0 1 4
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ξ Ε T Α Σ Ε Ω Ν
Ημερομηνία Ωρα Μάθημα Εξαμηνο
Παρασκευή 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
27-Ιουν Ναυπηγία - Ναυτιλιακές Γνώσεις - Ναυτική Τέχνη Α 
11.30 Καύσιμα - Λιπαντικά  ΣΤ 
14.00 Ναυπηγία Β
Δευτέρα 09.00 Ηλεκτρικές Μηχανές Β 
30-Ιουν 11.30 Μηχανική Ρευστών  Δ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
14.00 Στοιχεία Μηχανών Ε
Τρίτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Δ 
1-Ιουλ 11.30 Αντοχή Υλικών Γ 
14.00 Μηχανική Ρευστών Ε
Τετάρτη 09.00 Ατμοστρόβιλοι Δ 
2-Ιουλ 11.30 Χημεία  Α
14.00 Ατμοπαραγωγοί  ΣΤ 
Πέμπτη 09.00 Φυσική Γ 
3-Ιουλ 11.30 Πληροφορική Α + Δ (Θεωρία+Εργ.) Α + Δ
14.00 Φυσική Α 
Ηλεκτρονικά  Β
Παρασκευή 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
ΜΕΚ  Ε
4-Ιουλ 11.30 Ανθρώπινες Σχέσεις Δ 
14.00 Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις   ΣΤ 
Δευτέρα 09.00 Μηχανολογικό Σχέδιο  Α
11.30 ΜΕΚ  Γ
7-Ιουλ 14.00 Ηλεκτρικές Μηχανές ΣΤ 
Τρίτη 09.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική  Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
8-Ιουλ 11.30 Μηχανολογικό Σχέδιο   Γ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
14.00 Μηχανική Ρευστών  Δ  ΜΕΤΑΦΕΡ.
Τετάρτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  ΣΤ 
9-Ιουλ 11.30 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Γ 
14.00 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ε
Πέμπτη 09.00 Ναυτικά Αγγλικά  Ε 
Ναυτικά Αγγλικά  Γ 
11.30 Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων ΣΤ 
10-Ιουλ Ασκήσεις Τεχν. Μηχαν. (Μεταφέροντες) ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
14.00 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Α 
Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο -Αυτοματισμοί πλοίων Ε 
Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων Β
Παρασκευή 09.00 Ηλεκτροτεχνία Α
Ναυτικό Δίκαιο - Ασφάλεια Ε 
11-Ιουλ Ναυτικά Αγγλικά  Β
11.30 Μεταλλογνωσία Ε 
Ναυτικές Μηχανές Α
Ναυτικές Μηχανές Β
Ναυτικά Αγγλικά  Α 

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Κατ'εξαίρεση ναυτολογηση
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ              
                                                                                                                                                                                                                                                                        ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΠ-890
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 (β) του άρθρου 20 του Ν.2638/1998 ≪Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις≫, (ΦΕΚ 204 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 225 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) και το άρθρο 22 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α) ≪Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις≫.
β) Του Π.Δ 251/1999 ≪Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού≫, (ΦΕΚ 206 Α).
γ) Του Ν. 4150/2013 ≪Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις≫ (ΦΕΚ Α102)
δ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 ≪Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών≫ (ΦΕΚ 141 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/12 (ΦΕΚ 149 Α)
ε) Του Π.Δ. 86/2012 ≪Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών≫ (ΦΕΚ 141 Α).
στ)ΤιςΥ.Α αριθμ. πρωτ. Μ3615/02/13/20-06-2013 και Μ 3615/03/13/13-12-2013.
2. Την ανάγκη παροχής θέσεων επί πλοίου εκπαίδευσης για ναυτολόγηση σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΕΝ και σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για την εκτέλεση του Α΄ και Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
2. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώ-
ματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις εισφορών που ισχύουν για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία.
Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί Έλληνας αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η ναυτολόγηση εφόσον διασφαλίζεται η επικοινωνία του σπουδαστή/στριας με τον αρμόδιο για την εκπαίδευση αξιωματικό Εμπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα.
Στη περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/στρια πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
2. Η ανωτέρω θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος πραγματοποιείται σε πλοία όλων των κατηγοριών (εκτός των πλοίων τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.), για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος και σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW (612 HP), για την ειδικότητα του σπουδαστή μηχανής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 251/1999.
3. Σε ότι αφορά τη ναυτολόγηση, το πρόγραμμα εκπαίδευσης επί πλοίου καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 251/1999.
4. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζονται οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3 καθ’ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
5. Για τη χορήγηση του αντίστοιχου Εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (ΚΕΠ 1 ή ΚΕΠ 2) από το Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ Β΄, ο υπό ναυτολόγηση σπουδαστής,προσκομίζει βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Α, όπου θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις των παραγρ. 1,2,3,4 της παρούσης.
6.α. Κατά την απόλυσή τους οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται από τον Πλοίαρχο με πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας, (υπόδειγμα Β).
6.β. Αμέσως μετά την απόλυσή του ο σπουδαστής/στρια οφείλει με αίτησή του
(υπόδειγμα Γ) να υποβάλει σε λιμενική αρχή το παραπάνω πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας προς θεώρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.γ. Αντίγραφο του θεωρημένου πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας κατατίθεται στην ΑΕΝ φοίτησης για την απόδειξη της θαλάσσιας υπηρεσίας.
7. Το πιστοποιητικό της παραγράφου 6α. ειδικά όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην ΑΕΝ φοίτηση, μπορεί να αντικατασταθεί από βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης, ημερομηνίες πρόσληψης και απόλυσης, και η ειδικότητα με την οποία είχε ναυτολογηθεί ο εκπαιδευόμενος.
8.Οι 1(στ) σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης